Etm.cz - elektrotechnika on-line

Neděle
17. 01. 2021
rss_logo facebook_logo youtube_logo
Domů

Přípravné školení revizních techniků elektrických zařízení zaměřené na ochranu před úrazem elektrickým proudem, zakončené zkouškou na ITI Brno

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Napsal uživatel redakce Etm   
Úterý, 15. prosinec 2009
rt_elektroIng. Pavel Hála pořádá dvoudenní přípravný vzdělávací kurz pro revizní techniky el. zařízení, zakončený zkouškou na ITI Brno. Školení je zaměřeno především na normy, které jsou při zkouškách revizních techniků nejčastější příčinou neúspěchu a následného opakování zkoušky, dále na ochranu před úrazem elektrickým proudem podle nejnovějších harmonizovaných norem EU.
Termín konání
18. 1. - 19. 1. 2010, následně 21. 1. 2010 zkouška na ITI Brno

Místo konání
Hybešova 38, 602 00 Brno, zasedací místnost ve třetím patře

Zúčastnit se mohou revizní technici, kterým po uplynutí pěti let končí platnost Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle §9 vyhl. č. 50/1978 Sb., ale i zájemci o novou zkoušku.

Důraz bude kladen především na následující normy:

ČSN 33 2000-6:2007,
ČSN 33 2000-4-41:2007,
ČSN 33 2000-5-54:2007,
ČSN 33 2000-7-701:2007,
ČSN EN 60204-1:2007,
ČSN EN 60439-1:2000 vč. změn do r. 2008
ČSN 33 1600:1994 vč. Opravy 1:2007
ČSN 33 1610:2005 vč. Opravy 1:2007

Teoretické a praktické postupy měření prováděná při revizích, požadavky na měřicí zařízení.

 • elektrických spotřebičů a nářadí
 • pracovních strojů a svářeček
 • elektrických instalací a uzemnění
V průběhu školení budou prováděny praktické ukázky měření elektrických spotřebičů a nářadí společností Blue Panther s.r.o.

Přednášejícími jsou:
 • Ing. Ján Vaxmonský, inspektor el. zařízení ITI Brno
 • Ing. Jaroslav Maloň, inspektor státního odborného dozoru, Obvodní Baňský úřad v Brně
 • Jan Franek, společnost Blue Panther s.r.o. Praha


Časový harmonogram:

18. 1. 2010 – pondělí
8.30 – 9.00 prezentace účastníků, kontrola potřebných podkladů
9.00 – 12.00 zahájení a blok přednášek s Ing. Vaxmonským
 • ČSN 33 2000-4-41
 • ČSN 33 2000-5-54
12.00 – 13.00 oběd
13.00 – 16.00 blok přednášek s Ing. Vaxmonským
 • ČSN 33 2000-6
 • ČSN 33 2000-7-701
16.00 – 18.00 blok přednášek s Ing. Maloňem
 • nedostatky zjišťované při kontrole revizní činnosti, zpracování obsahu revizních zpráv orgány státního odborného dozoru

19. 1. 2010 - úterý
9.00 – 12.00 zahájení a blok přednášek zajistí p. Franek
 • ČSN 331600
 • ČSN 331610
12.00 – 13.00 oběd
13.00 – 16.00 blok přednášek s Ing. Vaxmonským, závěr školení
 • konzultace testových otázek ke zkouškám

21. 1. 2010 - čtvrtek
Zkouška na ITI v Brně. Žadatel uhradí za prověření odborné způsobilosti poplatek stanovený vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí č.398/2001 Sb. a bude vybírán v hotovosti inspektory ITI před započetím zkoušky.

Ing. Pavel Hála připravil dárek pro všechny úspěšné účastníky zkoušky v podobě předplatného časopisu ETM na rok zdarma (v hodnotě 585,- Kč).

Předpoklady odborné způsobilosti fyzických osob:

 1. dosažení věku 18 let
 2. zdravotní způsobilost podle zvláštních předpisů
 3. předepsaná kvalifikace
 4. předepsaná doba praxe v oboru
Ke zkoušce musí uchazeči předložit:
 1. osobní doklad totožnosti k nahlédnutí
 2. doklad o ukončeném vzdělání
 3. platný doklad o odborné způsobilosti (nejméně dle § 6, vyhl. č. 50/1978 Sb.)
 4. doklad o minimální praxi
 5. doklad o předepsané zdravotní způsobilosti (v době zkoušky nesmí být starší než 1rok)
 6. vypracované revize
 7. u stávajících revizních techniků původně vydané osvědčení RT

Doklady zařazené pod body 2-7 budou v kopii archivovány ve spisu ITI.

Na žadatele, kterým již bylo vydáno osvědčení na základě platné výjimky, žádají o přezkoušení po uplynutí pěti let ve stejném rozsahu a nepřerušili činnost ve smyslu §14, odst. 6 vyhl. č. 50/78 Sb. v platném znění se pohlíží jako by rozsah vzdělání splňovali.

Cena školení revizních techniků: 4.150,- Kč, včetně 19% DPH

U prezence každý účastník obdrží studijní materiály v podobě publikace „Učební texty ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN určené pro zkoušky revizních techniků elektrických zařízení a ostatní zájemce o elektrická zařízení“. Dále CD Elektrotechnický magazín 2006 - 2008 a ukázkové číslo Etm. Účastnický poplatek zahrnuje stravování v podobě obědů.

Účastnický poplatek ve výši 4.150,- Kč na jednoho účastníka poukažte převodním příkazem ve prospěch účtu KB Brno-venkov: č.ú. 104141641/0100
IČ: 11472430, DIČ: CZ5604272190
Variabilní symbol: 18012010
Konstantní symbol: 0308
Firma je vedena na Živnostenském úřadu města Brna pod evid. č. 37-0211-363-00

Přihlášku na školení, řádně vyplněnou, spolu s potvrzením o provedení úhrady (za potvrzení se považuje kopie bankovního výpisu, ústřižek složenky) zašlete na adresu pořadatele.

Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100% sjednané ceny, zúčtování bude provedeno v den konání akce předáním daňového dokladu. Dnem uskutečněného zdanitelného konání je den konání akce. Účastník obdrží u prezentace daňový doklad

Ubytování:
V případě zájmu o zajištění ubytování nás kontaktujte.

Upozornění:
V případě úhrady vložného na místě Vám bude připočten poplatek ve výši 100,- Kč.

Pokud se závazně přihlášená osoba kurzu nezúčastní, ztrácí nárok na vrácení vložného. Materiály Vám zašleme poštou. Je možné vyslat náhradníka.

Závazné podmínky pro přihlášení:

Vaše přihlášky můžete zasílat do 14. 1. 2010. Toto datum je zároveň i nejpozdějším možným termínem pro úhradu částky bankovním převodem. Přihlášení po tomto datu je možné jen na základě telefonické domluvy.

Přehled cen za přezkoušení podle jednotlivých skupin a rozsahů Osvědčení

 • Prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ v rozsahu E4/A 1200 Kč
 • Prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ v rozsahu E3/A 1200 Kč
 • Prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+B 1740 Kč
 • Prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E3/A+B 1740 Kč
 • Prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+E3/A 1740 Kč
 • Prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E2/A 2280 Kč
 • Prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+B+E3/A 2280 Kč
 • Prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+E3/A+B 2280 Kč
 • Prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E1/A 2820 Kč
 • Prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E2/A+B 2820 Kč
 • Prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E4/A+B+E3/A+B 2820 Kč
 • Prověření odborné způsobilosti osob k revizím EZ E1/A+B 3360 Kč
 • Rozšíření stávajícího Osvědčení o jednu skupinu 540 Kč
 • Vydání Osvědčení 100 Kč


 
topdluhopisy.cz
AMPER 2021
tepla podlaha deti online seminar
mepax 300x300

EKOLAMP

cez banner 300x300
zbrojovka

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky