Etm.cz - elektrotechnika on-line

Neděle
17. 01. 2021
rss_logo facebook_logo youtube_logo
Domů

I. stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska s medzinárodnou účasťou a výstavkami elektrických prvkov a zariadení

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pondělí, 11. říjen 2010
komarno2010_1_titlAkcia je určená predovšetkým pre všetkých revíznych technikov, projektantov, pracovníkov elektroúdržby a pracovníkov KOZP, zodpovedných za výrobu, prevádzku a údržbu el. prvkov a zariadení, podnikateľov v odbore elektrotechnika, záujemcov o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektro-technike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve v elektrotechnike.
komarno2010_1_1
TRACON SLOVAKIA s.r.o.,
TRACON BUDAPEŠŤ KFT.,
Ing. Pavel Hála Elektro Management,
redakcia časopisu Elektrotechnický magazín
a poprední slovenskí a českí elektrotechnickí odborníci si Vás dovoľujú pozvať na

I. stretnutie elektrotechnikov južného Slovenska
s medzinárodnou účasťou a výstavkami
elektrických prvkov a zariadení

ktoré sa uskutoční dňa 24. 11. 2010 v aule Konferenčného centra Univerzity J. Selyeho
Hradná 2, 945 01 Komárno

komarno2010_1_2

GPS:
47°45´22.37 18°07´59.81

Odborní garanti:
Ing. Pavel Hála, vydavatel časopisu Elektrotechnický magazín
Ing. László Nádassy, technický riaditeľ, TRACON BUDAPEŠŤ KFT.
Ing. Štefan Bucz, technický manažér, TRACON SLOVAKIA s.r.o.

Organizačný garant:
Ing. Pavel Hála Elektro Management
Vašinova 61, 949 01 Nitra
mobil: 0908 607 576
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Prihlásiť on-line sa môžete po kliknutí tu.


Program 24. 11. 2010

7.45 - 8.30 Prezentácia

8.30 - 9.00 Príhovory, zahájenie konferencie
Predstavenie spoločnosti TRACON BUDAPEŠŤ KFT. a TRACON SLOVAKIA s.r.o.
Zabezpečujú: Ing. László Nádassy, technický riaditeľ a Ing. Beáta Zakarová, konateľka spoločnosti.

9.00 - 10.00 I. blok prednášok
Nedostatky revíznej správy, ktoré môžu ohroziť jej vierohodnosť.
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
JUDr. Zbyněk Urban, expert v odbore elektrotechnika

10.00 - 11.00 II. blok prednášok
Riziká u elektrických zariadení a ich vyhľadávanie
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Edmund Pantůček, PHOENIX CONTACT, s.r.o.

11.00 - 12.00 III. blok prednášok
Aplikácie prúdových chráničov v elektrických inštaláciách nízkeho napätia (princípy, zapojenie, meranie a testovanie).
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Štefan Bucz, technický a produktový manager, TRACON SLOVAKIA s.r.o.

12.00 - 12.45 Obed

12.45 - 13.45 IV. blok prednášok
Ochrana fotovoltaických zariadení pred zásahom bleskom.
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Ján Meravý, súdny znalec v odbore elektrotechnika

13.30 - 14.30 V. blok prednášok
Rozvádzače do špeciálneho prostredia (horúceho, korozívneho, chemicky agresívneho, mokrého, vonkajšieho, mrazivého)
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Igor Bartošek riaditeľ, RITTAL, s.r.o.

14:30 - 15:30 VI. blok prednášok
Súčasná legislatíva v elektrotechnike. Komentár k vyhláške MPSVaR č. 508/2010 Z.z.
- odborná spôsobilosť projektantov a konštruktérov elektrických zariadení.
- vykonávanie revízií v súvislosti s platnou legislatívou
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Alexander Sládeček, inšpektor el. zariadení, Technická inšpekcia, a.s. Nitra

15.30 - 15:45
Vyžrebovanie vecných cien venovaných usporiadateľom a vystavujúcimi firmami.

15.45 - 16:00
Záver, vyhodnotenie konferencie.


Prihlásiť on-line sa môžete po kliknutí tu.


Sprievodný program

Počas konania konferencie bude možné zakúpiť v predajnej expozícii firmy Ing. Pavel Hála Elektro Management novú technickú literatúru a pracovné pomôcky pre elektrotechnikov, ďalej budú priamo na mieste predvádzané programy pre PC. Novinkou v predaji budú odborné prednášky na DVD (video).
Ďalej upozorňujeme na možnosť predaja univerzálnych kombi kľúčov pre rozvádzače a energetické skrine, univerzálne kľúče SNV a tiež farebné mierky na meranie prierezov vodičov.
Počas konania konferencie sú pripravené výstavky moderných el. prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie. Účasť prisľúbili: EMP Slovakia, Metra Blansko, GHV Trading, ELKO EP, Micronix Banská Bystrica, Blue Panther Slovakia, SEZ Dolný Kubín, Tracon Komárno, Kiwa Nitra, ETI ELB. Účasť ďalších firiem v jednaní.
Pripravené bude aj pracovisko s praktickými ukážkami softwarového riešenia pro efektívne projektovanie v elektro-technike. Zabezpečuje firma SOFTMARKET, spol. s r.o.


Organizačné pokyny

1. Termín a miesto konania:
24. 11. 2010, aula Konferenčného centra Univerzity J. Selyeho, Hradná 2, 945 01 Komárno

2. Účastnícky poplatok je 50 € vč. DPH
- náklady spojené s usporiadaním konferencie
- zborník prednášok
- časopis Elektrotechnický magazín
- katalógy vystavujúcich firiem
- občerstvenie, obed

3. Účastnícky poplatok 50 € (vzťahuje sa na jedného účastníka) poukážte prevodným príkazom alebo poštovým poukazom v prospech účtu u ČSOB a.s., pobočka Nitra,

č.ú. 402662373/7500,
názov účtu Ing. Pavel Hála Elektro Management
IČO: 36931071, DIČ: 1037702281 IČ DPH: SK1037702281
Variabilný symbol: 24112010, Konšt. symbol: 0308

POZOR, platba na mieste = 55 €(na platbu v hotovosti sa nevzťahujú žiadné zľavy)

4. Prihlášku na konferenciu spolu s potvrdením o vykonanej úhrade (za potvrdenie sa považuje bankovný výpis, nie príkaz k úhrade alebo doklad o vložení poplatku v hotovosti či ústrižok poukážky), zašlite na adresu usporiadateľa:

Ing. Pavel Hála Elektro Management,
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Tel.zázn.fax: 037 653 72 49
Mobil: 0908 607 576

5. Termín pre zaslanie prihlášok je najneskôr do 15. 11. 2010
Po tomto termíne je nutné dohodnúť účasť s usporiadateľom akcie.

6. Na záver konferencie vyžrebujeme výhercov hodnotných cien venovaných usporiadateľom a vystavujúcimi firmami.


Prihlásiť on-line sa môžete po kliknutí tu.


!!! POZOR ZĽAVY !!!

Usporiadajúca firma poskytne účastníkom podujatia nasledujúce zľavy:
a/ vernostná zľava: tým účastníkom podujatia, ktorí sa zúčastnili v minulom období na akcii, ktorú usporiadala firma Ing. Pavel Hála Elektro Management, bude poskytnutá nasledujúca zľava: 5 € , účastnícky poplatok v tomto prípade predstavuje sumu 45 €.
b/ predplatiteľom časopisu Elektrotechnický magazín ETM predstavuje zľava 5 € , účastnícky poplatok na jedného pracovníka predstavuje sumu 45 €.

!! Jednotlivé zľavy sa nesčítavajú !!

 
topdluhopisy.cz
AMPER 2021
tepla podlaha deti online seminar
mepax 300x300

EKOLAMP

cez banner 300x300
zbrojovka

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky