Etm.cz - elektrotechnika on-line

Čtvrtek
21. 01. 2021
rss_logo facebook_logo youtube_logo
Domů

Elektrotec 2011 - vo februári opäť v Košiciach

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Pondělí, 17. leden 2011

Electrotec_2011_titlAkcia je určená predovšetkým pre všetkých revíznych technikov, projektantov, pracovníkov elektroúdržby a pracovníkov KOZP, zodpovedných za výrobu, prevádzku a údržbu el. prvkov a zariadení, podnikateľov v odbore elektrotechnika, záujemcov o zvýšenie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a získanie prehľadu o súčasnej legislatíve v elektrotechnike.

KIWA, spol. s r.o.,
Ing. Pavel Hála Elektro Management,
Elektrotechnický magazín a za účasti
popredných výrobcov el. prvkov a zariadení si Vás dovoľujú pozvať na

 

VII. regionálne stretnutie elektrotechnikov východoslovenského regiónu

ELEKTROTEC 2011

cyklus odborných prednášok a pracovných stretnutí elektrotechnikov, energetikov, projektantov a revíznych technikov elektrických zariadení

Electrotec_2010_1Electrotec_2010_2

22. februára  2011
Kultúrno-spoločenské centrum, 1. poschodie, Jedlíkova 7, Košice

Organizačný garant:
Ing.Pavel Hála Elektro Management
Vašinova  61, 949 01 NitraProgram 22. 2. 2011

8.00 – 8.30 Prezentácia

8.30 – 9.00 Úvodný príhovor

9.00 – 10.00
Nedostatky revíznej správy, ktoré môžu ohroziť jej vierohodnosť.

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
JUDr. Zbyněk Urban, expert v odbore elektrotechnika

10.00 – 11.00
Riziká u elektrických zariadení a ich vyhľadávanie.

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Edmund Pantůček, PHOENIX CONTACT, s.r.o.

11.00 – 12.00
Zisťovanie porúch pracovných strojov a ich prevencia.

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Ján Ondrej, Blue Panther, s.r.o.

12.00 – 12.45 Obedňajšia prestávka

POZOR ZMENA:
12:45 - 13:30 Rozvádzače do špeciálneho prostredia (horúceho, korozívneho, agresívneho, mokrého, vonkajšieho, mrazivého)
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Igor Bartošek, riaditeľ RITTAL s.r.o.
POZOR ZMENA:
13:30 - 14:30 Elektrické inštalácie na zdravotníckych pracoviskách
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Jozef Ivan, E.I.C Engineering inspection company s.r.o.

14.30 – 15.30
Špecifiká uzemnenia do a nad 1000 V v náväznosti  na sústavu 22 kV.

Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Jozef Ivan, E.I.C. Engineering inspection company s.r.o.

15.30 – 16.00 Vylosovanie hodnotných cien venovaných usporiadateľom a vystavujúcimi firmami, vyhodnotenie, záver konferencie


--- On-line prihlásiť tu ---


Organizačné pokyny

 

1. Termín a miesto konania:
22. februára 2011, Kultúrno-spoločenské centrum, 1. poschodie, Jedlíkova 7, Košice

2. Účastnícky poplatok je 50 € s DPH
  • náklady spojené s usporiadaním konferencie „ELEKTROTEC 2011“
  • zborník  prednášok
  • časopis Elektrotechnický magazín, Pro revize
  • katalógy vystavujúcich firiem
  • ročník Etm 2010 na CD
  • občerstvenie, obed

3. Účastnícky poplatok 50 € s DPH   (vzťahuje sa na jedného účastníka) poukážte prevodným príkazom, (alebo poštovou poukážkou) v prospech účtu u ČSOB a.s., pobočka Nitra č.ú. 402662373/7500, názov účtu Ing. Pavel Hála Elektro Management

IČO: 36931071, DIČ:1037702281, IČ DPH:SK1037702281
Variabilný symbol:  22022011
konšt. symbol:   0308

POZOR, platba na mieste = účastnícky poplatok 60 € s DPH

5. Termín pre zaslanie prihlášok je najneskôr do 18.2.2011. Po tomto termíne je nutné dohovoriť účasť s usporiadateľom akcie.

6. V závere konferencie budú vylosovaní výhercovia hodnotných cien venovaných usporiadateľom a vystavujúcimi firmami.


Generálny partner

kiwa

Partneri

partneri_elektrotec2011

 
topdluhopisy.cz
AMPER 2021
tepla podlaha deti online seminar
mepax 300x300

EKOLAMP

cez banner 300x300
lightway.cz

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky