Etm.cz - elektrotechnika on-line

Čtvrtek
21. 01. 2021
rss_logo facebook_logo youtube_logo
Domů

Electron 2011 - Nitra

Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 0
NejhoršíNejlepší 
Středa, 27. duben 2011

electron_2011_titlXV. ročník celoštátnej konferencie pre pracovníkov v elektrotechnických odboroch s medzinárodnou účasťou a výstavkami elektrotechnických prvkov a zariadení. Technická inšpekcia, a.s. – pracovisko Nitra Agrokomplex – výstavníctvo Nitra, štátny podnik Ing. Pavel Hála – Elektro Management Nitra redakcia časopisov Elektrotechnický magazín ETM, Pro revize, Pro projektanty, Pro elektrické stroje a pohony a poprední slovenskí elektrotechnickí odborníci si Vás dovoľujú pozvať v rámci sprievodného programu XVIII. MSV v Nitre na Electron 2011.

tisr_net

XV. ročník celoštátnej konferencie pre pracovníkov v elektrotechnických odboroch s medzinárodnou účasťou a výstavkami elektrotechnických prvkov a zariadení

Technická inšpekcia, a.s. – pracovisko Nitra Agrokomplex – výstavníctvo Nitra, štátny podnik Ing. Pavel Hála – Elektro Management Nitra redakcia časopisov Elektrotechnický magazín ETM, Pro revize, Pro projektanty, Pro elektrické stroje a pohony a poprední slovenskí elektrotechnickí odborníci si Vás dovoľujú pozvať v rámci sprievodného programu XVIII. MSV v Nitre na

electron_2011_net

ktorá sa uskutoční dňa
25. 5. 2011
kongresové centrum
pavilón „K – business centrum“
Výstavná 4, 949 01 Nitra
(areál Výstaviska Agrokomplex)

Odborný garant:
Ing. Dušan Perniš, Technická inšpekcia, a.s., Nitra

Organizačný garant:
Ing.Pavel Hála Elektro Management
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Tel.zázn.fax: 00 421 /37 65 37 249
mobil: 00 421 /908 607 576
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
www.etmslovensko.skProgram:

8:00 – 8:30 Prezentácia

8:30 – 8:45 Úvodný príhovor

8:45 – 9:30 Projekčná spolupráca pri realizácii požiadaviek STN 92 0203 – Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. František Gilian, prezident asociácie pasívnej požiarnej ochrany SR

9:35 – 10:20 Pasívna požiarna ochrana stavieb z hľadiska káblových rozvodov s dobou funkčnosti v požiari – STN 92 0205, projektovanie, montáž a skutočný stav týchto káblových trás na stavbách
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Mgr. Jaroslav Cibulya, OBO Betterman, s.r.o.

10:20 – 11:05 Protipožiarne utesnenie prestupov cez požiarno deliace konštrukcie
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Mgr. Lukáš Novotný, Hilti Slovakia, spol. s r.o.

11:05 – 11:30 Prestávka na občerstvenie

11:30 – 12:15 Katódová ochrana zariadení uložených v zemi
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Ján Meravý, Lighting – služby elektro

12:15 – 13:00 Obed

13:05 –13:45 Inštalácia bezpečnostných zásuviek s prúdovým chráničom v systémoch TN
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Rudolf Huna, akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika

13:50 – 14:35 Problematika ochrany pred bleskom a prepätím podľa normy STN-EN 62305. Výpočet a riadenie rizika podľa normy STN-EN 62302.
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ján Kopecký, vedúci obchodného oddelenia Hakel Trade, s.r.o.

14:40 – 15:15 Informácie o nových predpisoch pre elektrické zariadenia
Prednášku a panelovú diskusiu zabezpečuje:
Ing. Dušan Perniš, riaditeľ TI, a.s., NitraOrganizačné pokyny:

1. Termín a miesto konania konferencie:
25. 5. 2011, areál Agrokomplexu, pavilón „K - business centrum“, Agrokomplex – výstavníctvo Nitra, štátny podnik, Výstavná 4, 949 01, Nitra

2. Účastnícky poplatok vzťahujúci sa na jedného účastníka:

  • Pri platbe vopred ...................................................... 50 € s DPH
  • Pri platbe v hotovosti na mieste prezentácie ........... 55 € s DPH

Zľavnený účastnícky poplatok:
Platí len pri platbe vopred a pri splnení jednej z nasledovných podmienok:

  • Vernostná zľava za opakovanú účasť na našich seminároch v minulosti ............................................. 45 € s DPH

  • Predplatiteľ časopisov ETM alebo Pro revize v roku 2011 .................................................................... 45 € s DPH

  • Učitelia odborných škôl .............................................................................................................................. 45 € s DPH

  • Pri účasti min. 3 a viac zamestnancov z rovnakej spoločnosti .......................... za jedného účastníka 40 € s DPH

V cene sú zahrnuté náklady na usporiadanie konferencie, zborník prednášok na CD, časopis Elektrotechnický magazín alebo Pro revize, katalógy vystavujúcich fi riem, občerstvenie – káva alebo čaj a minerálka, obed formou švédskych stolov, osvedčenie o absolvovaní seminára, voľná vstupenka na výstavu MSV a bezplatné parkovanie na parkovisku P10 pred hlavným vchodom.

3. Úhrada účastníckeho poplatku:

  • Prevodným príkazom na účet: názov účtu Ing. Pavel Hála Elektro Management ČSOB a.s. Pobočka Nitra, č.ú. 402662373/7500, Konštantný symbol: 0308 Variabilný symbol: 25052011

  • Poštovou poukážkou typu „U“ na uvedený účet

  • V hotovosti pri prezentácii – účastnícky poplatok bude 55 € bez možnosti uplatnenia zľavy

4. Prihlášku na seminár spolu s potvrdením o vykonanej úhrade
(za potvrdenie sa považuje bankový výpis – nie príkaz k úhrade, alebo doklad o zložení poplatku v hotovosti či ústrižok poukážky), zašlite na adresu usporiadateľa poštou alebo faxom:

Ing. Pavel Hála Elektro Management
Vašinova 61, 949 01 Nitra
Tel./zázn./fax: 00 421 /37 65 37 249
IČO: 36931071, DIČ:1037702281, IČ DPH: SK1037702281

Potvrdenie účasti Vám bude odoslané na Vašu e-mailovú adresu uvedenú v prihláške!
Voľná vstupenka na strojársky veľtrh a súčasne aj vstup do kongresového centra Vám budú zaslané poštou. V prípade príchodu na konferenciu bez predchádzajúceho prihlásenia volajte 0908/607 576.

5. Po zaslaní záväznej prihlášky vznikne právny vzťah medzi dodávateľom – Ing. Pavel Hála Elektro Management a odberateľom, ktorý ukladá povinnosť účastníkovi uhradiť dodávateľovi objednané služby. Po obdržaní záväznej prihlášky v prípade neúčasti účastnícky poplatok nevraciame. Odberateľ služieb môže vyslať náhradníka, alebo mu dodávateľ poštou zašle zborník z konferencie v elektronickej podobe. Prihlásenie po 20. 5. 2011 je možné výhradne po telefonickom dohovore na čísle 0908/607 576. Bez prihlásenia vopred nie je možné garantovať voľné miesto, vstup na MSV 2011, občerstvenie a školiace materiály.

6. V závere konferencie budú vylosovaní výhercovia hodnotných cien venovaných usporiadateľom a vystavujúcimi firmami.


Sprievodný program:

Počas konania konferencie sú pripravené výstavky moderných el. prvkov a zariadení, meracích prístrojov, pracovných pomôcok a ďalšie.

Účasť prisľúbili: Elektris s.r.o., HAKEL Slovakia, s.r.o., Saltek Slovakia s.r.o., SEZ Krompachy a.s., Enika.SK s.r.o., Fenix Slovensko s.r.o., Mahrlo s.r.o., Micronix spol. s r.o., Tech Reg s.r.o., OBO Betterman, Hilti Slovakia, ELKO EP Slovakia s.r.o., ETI ELB, GMC měřící technika, B.E.G. Bruck Electronik s.r.o., Sonel, N.G. Elektro s.r.o., KIWA a ďalšie.

Počas konania konferencie bude možné zakúpiť pri predajnej expozícii fi rmy Ing. Pavel Hála Elektro Management novú technickú literatúru, odborné prednášky na DVD, skúšačky a pracovné pomôcky pre elektrotechnikov – univerzálne kombikľúče pre rozvádzače a energetické skrine, univerzálne kľúče SNV, farebné mierky na meranie prierezov vodičov a iné.


Generálny partner:

hakel_net


Hlavní partneri:

obo_net

sonel_net

appo_net

mahrlo_net

hilti_net

?
 
topdluhopisy.cz
AMPER 2021
tepla podlaha deti online seminar
mepax 300x300

EKOLAMP

cez banner 300x300
lightway.cz

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky