Domů


Revize prodlužovacího přívodu Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 2
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Pondělí, 25. březen 2024

AdobeStock 575459964okénko do newsletteru kontroly zásuvek a spotřebičů Z přednášky ing.Koupého z ILLKO Blansko vyjímáme

REVIZE PRODLUŽOVACÍHO PŘÍVODU

 PROHLÍDKA Při prohlídce je třeba se zaměřit na následující části prodlužovačky: · kontrola neporušenosti izolace kabelu i koncovek · kontrola okolí kontaktů pracovních vodičů ve vidlici i v zásuvkách, zda nenesou známky tepelného namáhání · mírným tahem se zkontroluje, zda je kabel pevně uchycen v koncovkách

MĚŘENÍ MĚŘENÍ – SPOJITOST PE
Ochranný vodič prodlužovacího přívodu nesmí mít vyšší odpor, než je stanoveno v kapitole 6.4.3 normy ČSN 33 1600 ed.2, tedy 0,2 Ω do 3 m délky plus 0,1 Ω na každé další 3 m délky; maximálně však 1 Ω při jakékoliv délce přívodu

 
Otázky a odpovědi ke zkouškám RT na TIČR aneb co také uslyšíte na konferenci VOLT 2024 Tisk Email
Zveřejněno: Pondělí, 25. březen 2024

AdobeStock 178519050 obrázek k revizímOtázky a odpovědi ke zkouškám RT na TIČR 

Poprvé na konferenci VOLT 2024 vystoupí trojice revizních techniků / z nichž pan Kubíček složil  úspěšně zkoušku na TIČR  před 14 dny /
aby téměř ve dvouhodinové přednášce probrali záludnosti vybraných otázek ke zkouškám RT na TIČR.Na tyto otázky dostanete správnou odpověď. Ukázku z přednášky uvádíme níže. První část je věnována otázkám, kde si můžete sami vyzkoušet svoje znalosti. 
Druhá část je ukázka otázek s již správnými odpověďmi. Věříme, že vás i tato část přednášky osloví a přijdete si poslechnout nejen otázky a opovědi, ze strany lektorů, ale také otevřete prostor pro vaši diskusi s lektory


Otazky_ke_zkouskam.pdf

 
Vzorová revize FVE součást přednášky na konferenci VOLT 2024 Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Čtvrtek, 21. březen 2024

d0c09d67 2428 4c35 9bd5 2f533b7f8475Součástí přednášky Ing.Milana Hoška,soudního znalce a předsedy představenstva Fotovoltaické asociace je pojednání Vzorové zprávy o revizi FVE
Předkládáme Vám alespoň některé vybrané pasáže ze Vzorové zprávy o revizích FVE
autor předkládá nezbytné údaje v každé revizní zprávě.

Revizní technik
Adresa revizního technika
Ev.č.oprávnění
Datum zahájení revize
Datum ukončení revize
Datum vypracování zprávy o revizích
Podle Nařízení vlády č. 190/2022 Sb, §10, ods.1, písm.a

Provovatel

Objednání revize
Při revizi přítomen
Elektromontážní práce provedeny firmou:
Doporučená lhůta provedení příští revize dle NV č.190/2022Sb, §10,písm.n, ve smyslu
NV č.2005 Sb, §3 ( 4a) do konce roku

Identifikace revidovaného vyhrazeného elektrického zařízení včetně místa umístění:
Název objektu? Fotovoltaická elektrárna- uvést adresu či jiné identifikační údaje(např.GPS)
Revidované zařízení
Obecný popis
např. Elektrické zařízení FVE na střeše průmyslového objektu (rodinného domu ) apod

1( Vymezení rozsahu revize:
Např.Revize a prohlídka byla provedena na elektrickém zařízení fotovoltaické elektrárny
Dle předložené dokumentace revize zahrnuje jen přívodní kabely ze solárních panelů do střídačů

 
Fotovoltaické systémy pro revizní techniky na konferenci VOLT2024 Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 1
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Čtvrtek, 21. březen 2024

obr.na web Fotovoltaika pro frevizní technikyUvádíme výtah z přednášky Ing.Milana Hoška, předsedy představenstva Fotovoltaické asociace , 
který bude předášet  na konferenci VOLT 2024 

Z jeho přednášky vyjímáme., viz níže 
Na konci článku je soubor pdf, k prohlédnutí a ke stažení 

Anotace

Revize fotovoltaických systémů. Legislativa úpravy provádění revizí. Předpisy a normy. Správné postupy a prováděná měření při revizích. Příklady měření. Problematika s vystavením revize a souvisejících

okolností. Chybné i správné příklady z praxe.

Obsah:

 1. Úvod a ukázky špatné montáže a revize FVE, základní pojmy
 2. Popis částí FVE a odpojování FVS – DC /NN
 3. Ochrana FVE a hromosvod ČSN EN 62 305, ČSN EN 33 200-7-712 ed. 2
 4. Měřící přístroje pro revize FVE
 5. Normy a vyhlášky pro revize FVE – vyhl. MPO 114/2023
 6. Normy na revize pro hromosvod- ČSN EN 62 305 ed.2, část 1 až 4
 7. Popis zkušebních metod - ČSN EN 62446-1+A1 z.1.7.2023
 8. Od projektu k revizím - nařízení vlády č. 190/2020 Sb.
 9. Vzorová revize FVE
 10. Zásady a doporučení

  V první části přednášky se lektor zabývá ukázkami špatné montáže a vymezuje pojmy revize FVE
  2. Následuje popis částí a odpojování FV systému
  SPD ochrany NN
  Příklady Vzorové jednopólové schéma FVE s předepsaným umístěním SPD ochran na DC a AC straně NN
  (ČSN 33 2000-7-712 ed. 2

Elektroměrový rozvaděč pro FVE do 100kWp
Ukázka FV systém
ů na střeše – Mikrozdroje s výkonem do 10kWp

 
Právě vyšla Elektrotechnická příručka Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 3
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Úterý, 13. únor 2024

el.příručkaElektrotechnická příručka

V těchto dnech vychází tolik žádaná  Elektrotechnická příručka, sv.1 z edice abeceda elektrotechnika, kterou vydalo Živnostenské společenstvo elektrotechniků, z.s.
Autoři v příručce shrnuji na 125 str. formátu A5, všechno důležité v elektrotechnice.
V první kapitole jsou detailně popsány všechny novinky, týkající se způsobilosti osob v roce 2022, kdy začaly platit Nařízení vlády 190/2022 Sb o vyhrazených technických zařízeních  a Nařízení vlády 194/2022 Sb o odborné způsobilosti osob.
V kapitole dvě najde čtenář vše o ochranách před nebezpečným dotykem.
Podrobně se autoři věnují všem ochranám, se kterými se může elektrotechnik v současné době potkat. Přepážky a kryty, omezení napětí, ochrana zábranou, mezní hodnoty ustáleného proudu, prostředky ochrany při poruše, síť TT, síť IT , funkční hodnoty napětí, doplňková ochrana ,ochranné pospojování, ochranné uzemnění, Kapitola je doplněna celou řadou schémat, výpočtů.
Třetí kapitola se věnuje řazení spínačů. Jednopólový spínač, dvoupólový spínač, třípólový vypínač, vypínač sériový „ lustrák“ , přepínač střídavý  „ schodišťák „přepínač střídavý“ schodišťák „s orientačním osvětlením, dvojitý schodišťový vypínač, přepínač křížový „ křižák“
Druhy a řazení vypínačů „jak se v tom vyznat“, tlačítko, spínač řazení 1/0 + 1/0, a další.
Ve čtvrté kapitole autoři poradí čemu věnovat pozornost při nákupu elektrických spotřebičů a svítidel Jak  vysvětlit svítivost žárovek,( světelný tok) co vyjadřuje a proč se jím řídit . Důležitá je otázka výběru příkonu spotřeby ( příkon) vybíraného svítidla. Barevná teplota svítidel, životnost světelných zdrojů. Co má vliv na životnost svítidel.
V páté kapitole, kterou autoři nazvali Kabely CYKY + DS + CZ + EN  se dají  najít  instalační kabely s CU jádrem.V šesté kapitole, se autoři věnují funkčnosti kabelů a kabelových nosných konstrukcí  v případě požáru z hlediska technických a právních předpisů. Kabely a vodiče funkční při požáru a se stanovenou požární odolností P nebo PH se ukládají na úložné, závěsné nebo opěrné konstrukce s třídou funkčnosti požární odolnosti R, která zajišťuje stabilitu kabelového rozvodu nebo vodiče nejméně po dobu třídy jejich požární odolnosti. Vyhláška MV ČR č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Normovaná  křivka teplota /čas podle ČSN  EN. Působení konstantní teplotou. Třída reakce na oheň . Požadavky na kabely z hlediska Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a mnoho dalšího.

 
Konference VOLT 2024 Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Úterý, 13. únor 2024

bannerVOLT 2024 po roce opět v Brně

Živnostenské společenstvo elektrotechniků,z.s. navazuje na tradici úspěšných konferencí VOLT, pořádaných v Brně.
Letos se konference VOLT 2024 uskuteční již tradičně v prostorách hotelu AVANTI.
Co je v letošním ročníku tahákem? Těžko vybírat témata, všechna jsou mimořádně důležitá a rozšiřují
obzor všem elektrotechnikům. Začněme první přednáškou. Je věnována Revizím a kontrolám elektrických spotřebičů a ověřování bezpečnosti elektrických spotřebičů. Kdo jiný by se této
problematiky lépe zhostil než ing. Leoš Koupý obchodní ředitel ILLKO Blansko.
Na ing. Daniel Siduna, jednatele společnosti KIWA sk si na konferencích pořádaných ŽSE již také pomalu zvykáme . Nejen organizátoři ,ale především účastníci konferencí ,kteří se chtějí dovědět novinky z oblastí přepěťových ochran. Odpolední blok přednášek zahájí marketingový ředitel KOPOS Kolín, Ing. Vlastimil Volejník, který rovněž přijede do Brna s novinkami v sortimentů z produkce KOPOS Kolín.
Odpolední blok přednášek bude vyvrcholením konferencí, které ZSE pro své posluchače a účastníky z oboru revizí elektrických zařízení připravilo.
Odpoledne zahájíme přednáškou věnovanou Revizním zprávám u FVE v kontextu s ochranou před účinky blesku. Revizní technici, kteří se zaobírají touto problematikou uvítají možnost přesvědčit se ,a zkonzultovat jak má vypadat vzorová revizní zpráva FVE ( podle informací přednášejícího je tato zpracována na 20 stranách). O tom, že přednáška bude velmi kvalitní, svědčí jméno a postavení přednášejícího. Je jím ing, Milan Hošek Ph.D. předseda správní rady ČFA, ústavu fotovoltaiky a elektromobility, který je současně soudním znalcem. Vzhledem k důležitosti toho stále aktuálního tématu jsme přednášejícímu přidělili 2 hodiny které můžete tak využít k vaším dotazům.
A to nejlepší na konec.
Poprvé se představí hned tři revizní technici, lektoři ŽSE, aby vysvětlili nejdůležitější otázky ke zkouškám RT na TI a podali odpovědi nejen na ně ale především na vaše dotazy . I jim je věnován větší prostor, který v případě Vašeho zájmu můžeme podle potřeby rozšířit.

Na konferenci bude možno zakoupit DVD s vypracovanými otázkami a odpověďmi ke zkouškám RT a nejnovější publikaci s edice Abeceda elektrotechnika, sv.1, Elektrotechnickou příručku, která by neměla chybět v žádné knihovně elektrotechnika

Vše podstatné včetně registrace na konferenci najdete zde

www.volt2024.cz

a publikaci Elektrotechnická příručka si můžete objednat na adrese

www.elektrotechnicicz/eshop/publikace

Vzhledem k očekávanému zájmu revizních techniků, si dovolujeme připomenout, že je vhodné se přihlásit co nejdříve abyste si zajistili v klidu účast na konferenci a také mohli uplatnit slevy za včasné přihlášení

 
Právě vyšlo číslo 9-12 PRO REVIZE Tisk Email
Hodnocení uživatelů: / 4
NejhoršíNejlepší 
Zveřejněno: Úterý, 30. leden 2024

titulka 9 10 Úvod časopisů je věnován exkluzivní reportáži o tramvajovém tunelu v Brně. Čtenáři se dovědí 
o provozně  technologickém objektu, únikové štole, v reportáži je mnoho fotografií, zachycující dispečink provozně technologického objektu, a další zajímavosti. Například je zabezpečena evakuace cestujících při náhlé nečekané situaci v tunelu. Tu je velmi důmyslně řešen odklon , dopravy ve čtyřproudé vozovce, protože nastupují bezpečnostní opatření, aby cestující bezpečně opustili tunel. Nebudu popisovat další detaily, a brát Vám touhu dovědět se  o tramvajovém tunelu více. 

Následuje druhá část Ing.  Koupého věnovaná normám pro ověření bezpečnosti elektrických spotřebičů. Víte co to je unikající proud z plovoucího vstupu? Dozvíte se z článku, stejně jako i o dalších zajímavostech souvisejících s kontrolami elektrických spotřebičů. Koho zajímá proč jednomodulové  jednojističo chrániče LMF snadno nahradily dvou modulové jističo chrániče OLE 
Informace k této problematice zpracovali pracovníci OEZ Letohrad.
Už máte zalitou svoji kávu? To je dobře, další článek zkušeného revizního technika a lektora, pana Tobolíka je věnován strojům a strojním zařízením. Kontroly, ověřování  nebo revize?
Odpovědi na tyto otázky najdete v podrobném článku věnovanému strojům a strojním zařízením. Pokud vydržíte a  budete číst dál, dozvíte se kde najdete  základní předpis pro kontrolu a ověřování pracovních strojů a spotřebičů .Kde končí revize a začíná kontrola? Kdo může provádět kontrolu a ověření elektrického zařízení pracovních strojů, kdo stanovuje lhůty a rozsah kontrol elektrických zařízení pracovních strojů. Tolik ochutnávky, mnoho dalších informací  najdete uvnitř článku.
Následuje další článek věnovaný výměně osvětlení na barrandovském mostě a to za plného provozu. Cenné informace poskytuje další článek.Jak se nenechat “ napálit „při výběru jističů 
do 63 A. 
 


Přehled nových článků

insio


insio


insio

Buďte stále v obraze:

Chci odebírat novinky